RENOVIA, s.r.o.

Lieskovská cesta 488 , Lieskovec 96221
Zvolen , Banskobystrický kraj

komplexná realizácia dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb - vykonávanie dopravných stavieb - ciest, miestnych komunikácií, spevnených plôch, vnútroareálových komunikácií, výrobných priestorov, ihrísk, parkovísk a chodníkov s povrchom za horúca realizovaným živičným, betónovým, dláždeným prípadne nespevneným včítane prislúchajúcich objektov a zariadení – dažďovej a splaškovej kanalizácie, lapačov, uličných vpustí a šachiet, oporných múrov, priepustov, premostení do 4 m, rámp

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.