DAC Consulting, spol. s r.o.

Plynárernská 1 , Bratislava 82109
Bratislava II , Bratislavský kraj

Poradenstvo našej spoločnosti je zamerané na pomoc pre subjekty, ktoré vyrábajú, spracovávajú predmety spotrebných daní alebo s nimi obchodujú na území Slovenskej republiky a pre subjekty, ktoré obchodujú s tretími krajinami (rozumej krajinami mimo Európskej únie) a uplatňujú colné predpisy. -odborná konzultácia na začiatku a počas Vášho podnikania v oblasti spotrebných daní a v colnej oblasti ušetrí Váš čas a peniaze, -poskytujeme náš pohľad na problémy v daných oblastiach, ktorý môže byť pre Vás cennou radou alebo užitočnou alternatívou, -vieme sa orientovať v spleti predpisov tak európskych ako aj slovenských, boli sme pri ich tvorbe, preto poznáme ich pozadie a zmysel. -zastúpime Vás v správnych a daňových konaniach vedených colnými orgánmi

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.