Štefan Szabo - STEZO

Jurigovo nám. 439/11 , Bratislava - Karlova Ves 84105
Bratislava IV , Bratislavský kraj

Poradenstvo a uzatváranie zmlúv v oblasti poistenia a investovania. Som viazaný finančný agent a spolupracujem s Allianz - Slovenskou poisťovňou. Na slovenskom poisťovacom trhu pôsobím od roku 2004. Ponúkam kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia a tiež v poistení podnikateľov a priemyslu s individuálnym prístupom. Mojimi klientmi sú rôzne podniky, fyzické a právnické osoby po celom Slovensku. Rád Vám zodpoviem Vaše otázky ohľadne zaujímavých produktov Allianz -Slovenskej poisťovne. Aby ste mali komplexnejší prehľad, dovoľujem si Vám ich vymenovať: Poistenia pre podnikateľov: - poistenie prepravných rizík: zodpovednosť dopravcu, zásielok, nákladu - poistenie majetku firmy: poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, poistenie pre prípad majetkového porušenia prevádzky - poistenie priemyselných parkov - komplexné poistenie malých podnikateľov: poistenie budov, poistenie hnuteľných vecí, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie nákladu, poistenie zodpovednosti za škodu - poistenie technických rizík: poistenie stavebných a montážnych prác, poistenie ušlého zisku investorov, poistenie strojného prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky - poľnohospodárske poistenie: poistenie plodín, poistenie hospodárskych zvierat - cestovné poistenie pre firmy a cestovné kancelárie - poistenie zodpovednosti za škodu: poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu, prevádzkovou činnosťou, používaním alebo spotrebou vadného výrobku, vadou vykonanej práce po jej odovzdaní, výkonu vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľnosti, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť - poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotnej starostlivosti štátnym a neštátnym lekárom a zdravotníckym zariadeniam, poistenie zodpovednosti za škodu pre advokátov, znalocov, daňových poradcov, účotovníkov, tlmočníkov, architektov, stav. inžiniera a iných, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, - poistenie motorových vozidiel - flotilové poistenia - povinné zmluvné poistenie a rôzne havarijné poistenia - poistenie finančnej straty a náhradného vozidla - poistenie lietadiel - podnikové životné poistenie - benefit pre zamestnancov - a iné podnikateľské a priemyselné riziká - poistenie plavidiel: poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie - ďalej uzatváram nasledovné poistenia: investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie, pripoistenia (kritické choroby, dočasný dôchodok v prípade invalidity, oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity, oslobodenie od platenia poistného pre prípad invalidity alebo úmrtia, ušlý zárobok, nezamestnanosť a pracovný úraz s následkom smrti, chirurgický zákrok), životné poistenie pre deti, úrazové poistenie, rizikové životné poistenie, dôchodkové sporenie v DSS - 2 pilier, jednorazové garantované investície, vkladové životné poistenie, vkladové životné poistenie senior, miliónové poistenie - úrazové poistenie osôb prepravovaných osobným vozidlom, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie domácnosti, poistenie nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, cestovné poistenie, cestovné poistenie pre hráčov golfu, poistenie horskej služby, stavebné sporenie a rôzne iné poistenia.

Podívejte se na podobné hvězdné dodavatele

P.L.S. spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke s r.o.

Ponúkame poistenie, hypotéky, finančné poradenstvo, poišťovacie poradenstvo, pôžičky.

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.